Zalesianie


Nasadzenie drzewek i krzewów. Zalesianie gruntów porolnych. Przygotowanie gleby pod zalesienia.