Kursy dla pilarzy


Przez cały rok odbywają się kursy dla operatorów pilarek. Każdy kurs trwa 80 godzin i obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczną. Uczestnik kursu otrzymuje świadectwo jego ukończenia.